Okrsek Kvasice

Nejčtenější příspěvky

Toplist

TOPlist

Výroční valná hromada zhodnotila uplynulý rok 2014 a volila nový výbor

V pátek 28.11.2014 večer jsme se v klubovně hasičské zbrojnice sešli k výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Kvasice.

            Minutou ticha jsme uctili památku členů sboru, kteří nás v roce 2014 opustili. Následně si všichni přítomní vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření sboru, zprávu velitele jednotky, vedoucího mládeže, pokladníka a předsedy kontrolní a revizní rady. Byl odsouhlasen plán práce na rok 2015.

         Při letošní výroční valné hromadě také nadešel  termín řádných voleb do vedení sboru. Výbor bude v mírně změněném složení pracovat opět po dobu následujících pěti let. Všichni kandidáti byli výroční valnou hromadou jednohlasně zvoleni.

Složení výboru SDH Kvasice na období 2015-2019

o Starosta - Pavel Ředina

o Náměstek starosty - Ing. Josef Stašiak

o Velitel - Vojtěch Vlasatý

o Zástupce velitele - Michal Ambruz

o Strojník - Luděk Ředina

o Jednatel - Tomáš Kolomazník

o Hospodář - Jana Šišková

o Vedoucí mládeže - Petr Opravil

o Kronikář - Radek Smolinka

o Referent MTZ - Jiří Ceniga

o Člen výboru - Pospíšil Marek

o Člen výboru - Michal Pechal

o Preventista - Radek Smolinka

o Předseda KRR - Josef Smolinka

o Člen KRR  - Miroslav Grebeň

o Člen KRR - Milan Daněk

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj