Současnost SDH Kvasice

Sbor dobrovolných hasičů ve Kvasicích má v současné době 52 členů, z toho 16 mladých hasičů do 15ti let. Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok, schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH.

Zásahová jednotka SDH je zařazena v plošném pokrytí JPO III/1 a má 16 členů. V jednotce jsou kromě velitele jednotky i čtyři velitelé družstev, 7 strojníků. Jednotka zasahuje v obci i blízkém okolí v průměru 20-25x ročně. Mezi největší zásahy poslední doby patří povodně na jaře v roce 2006, pořáry výrobních a skladových hal ve Zlíně (9.1.2013) a Chropyni (7-9.4.2011). Ve výbavě zásahové jednotky je cisterna CAS 20 Tatra 815 z roku 2010 a dopravní automobil DA L1Z FORD r.v 2017. Výbava jednotky je vzhledem k zařazení v porovnání s okolními sbory nadprůměrná. Průměrný výjezd jednotky se pohybuje okolo  5 minut po vyhlášení poplachu.

Soutěžní družstvo mužů patří do nejaktivnější části sboru. Nejenže reprezentuje sbor i obec, ale jeho členové se podílejí na všech pracech jak pro sportovní tak i kulturní vyžití občanů. Ve svém volném čase pečují o svěřenou výzbroj a výstroj a všichni jsou členy zásahové jednotky.

Kolektivu mladých hasičů se v současné době aktivně věnují dva vedoucí mládeže. Kolektiv má 16 členů.

Sbor dobrovolných hasičů sídlí v nové zbrojnici, která byla postavena v roce 2000.

Sbor pomáhá zajišťovat i sportovní a kulturní vyžití v obci. Jednou ročně organizuje Mikuláše a masopustní pochůzku, pořádá soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče i soutěž pro kategorii mužů a žen a mnoho dalšíhích aktivit v obci.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj