Jednotka sboru dobvolných hasičů Kvasice

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Kvasice je zařazena v kategorii JPO III/1. To znamená, že zabezpečuje výjezd s územní rozšířenou územní působností zpravidla do 10-ti minut jízdy z místa dislokace, jednoho požárdního družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10-ti minut od vyhlášení poplachu.JSDH Kvasice se aktuálně skládá z 16 členů.

Obec Kvasice je zařezena do stupně nebezpečí III.A (dvě jednotky požární ochrany do 15-ti minut Kvasice/Kroměříž a jedna jednotka požární ochrany do 20-ti minut Otrokovice).